ჩვენ გთავაზობთ გამაჯანსაღებელი დაწესებულებების, ფიტნეს და სპა ცენტრების საინჟინრო სისტემების საპროექტო-საინსტალაციო სამუშაოებს. ფიტნეს ცენტრებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სუფთა ჰაერის მოდინებას, რომელიც აუცილებელია ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნებისთვის, რაც მიიღწევა გაზრდილი ჰაერ-ცვლით და კომფორტული ტემპერატურის შექმნის შედეგად. საცურაო აუზის შემთხვევაში მნიშნელოვანია ტენიანობის საჭირო მაჩვენებელის შენარჩუნება.