ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო ცენტრებში კომფორტული გარემოს შექმნა. კარგი განათება, ჰაერის ხარისხი და კომფორტული ტემპერატურა პირდაპირ აისახება სასწავლო პროცესის შედეგებზე. ადამიანთა მაღალი კონცენტრაცია ადეკვატურად აისახება თანამედროვე და საიმედო უსაფრთხოების, მათ შორის ხანძრ-უსაფრთხოების სისტემების საჭიროებაზე. მრავალფეროვანი პორტფელი საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად უზრუნველვყოთ საინჟინრო სისტემები ნებისმიერი ტიპის საგანმანათლებლო ცენტრებში.