მრავალ-ფუნქციური შენობები ერთ სივრცეში აერთიანებს სავაჭრო და გასართობ ცენტრებს, კომერციულ და საოფისე ფართებს, გამაჯანსაღებელ და სხვა ტიპის დაწესებულებებს, რომელთა საინჟინრო ქსელები საჭიროებს მაქსიმალურ მოქნილობას სხვადასხვა მიზნების დასაკმაყოფილებლად. ხშირ შემთხვევაში, ეს მოისაზრებს კომბინირებული მიდგომების გამოყენებას და ავტონომიური სისტემების დაგეგმვას.