საყოფაცხოვრებო შენობებში ყველაფერი მორგებული უნდა იყოს ინდივიდუალური ადამიანის საჭიროებას, რაც მიიღწევა გარემო პირობების დეტალური ანალიზით და შესაბამისი საპროექტო გადაწყვეტილებებით. საინჟინრო სისტემების შერჩევა ხდება დამკვეთისთვის კომფორტის შექმნის საფუძველზე, რაც გულისხმობს სისტემების მარტივ მოხმარებას და მინიმალური სერვისის საჭიროებას.